Kiinteistöhuolto Lyijynen
24/7Päivystys:0400 650 253

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy
Y-tunnus: 1638869-5

Osoite: Tukkikatu 2
53900 Lappeenranta

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Juho Koskimies
puhelin: 044 043 5334
sähköposti: juho.koskimies@khlyijynen.fi

Rekisterin nimi
Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy:n asiakaspalveluun ja myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja voidaan käyttää lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
  • Huoltopyyntöä koskevat tiedot: vikailmoituksen kohde, vian kuvaus, nimi, katuosoite, huoneiston numero, puhelin, sähköposti, toive yleisavaimen käytöstä, toive yhteydenotosta
  • Työhakemusta koskevat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, avoin hakemus, CV-tiedosto
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. Tietoja ei luovuteta muiden kuin Kiinteistöhuolto Lyijynen Oy:n hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.